spela i TFF
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

Policy och handlingsplan för jämställdhets- och normkritiskt arbete

Tyresö FFs verksamhet kännetecknas av mångfald, kreativitet och samhällsengagemang. Våra kärnvärden utgår från en förening med verksamhet som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Alla verksamhetsledare har ett gemensamt ansvar för att verka för att alla som deltar i vår verksamhet känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.


Genom att utgå från ett normkritiskt perspektiv integreras jämställdhets- och lika villkorsarbetet i hela verksamheten.

 

Ansvar och uppföljning
Alla ledare har ett ansvar för att jämställdhets- och lika villkorsfrågor beaktas inom ramen för sin verksamhet och ska utgå ifrån att mångfald ger kreativitet och engagemang.

 

Övergripande mål
Ledarskap
Alla ledare, medarbetare och förtroendevalda ska gemensamt ta ansvar i arbetet för jämställdhet och lika villkor genom att tillsammans arbeta aktivt för att skapa en kultur som är inkluderande och tillåtande.

 

Bemötande
Alla ledare, medarbetare och förtroendevalda ska använda ett bemötande som bidrar till trygghet och ömsesidig respekt. Detta gäller såväl möten med människor som möten i de digitala medierna.

 

Beslutsfattande
Beslut som fattas ska vara jämställdhetsintegrerade. Det skapar förutsättningar för delaktighet i verksamheten.

 

Rekrytering
Vår verksamhet bygger i stor utsträckning på ideella, oavlönade insatser och vid tillsättning av lediga uppdrag och tjänster ska vår strävan alltid vara att det sker på ett sådant sätt att alla sökandes kompetens synliggörs och bedöms utifrån aktuell kravprofil. Kompetens ska alltid vara kunna vara en avgörande faktor, men att säkerställa mångfald och delaktighet ska alltid vara i fokus och det övergripande målet för allt arbete rörande rekrytering.

 

Verksamhetens genomförande

Vi säkerställer att våra idrottsliga verksamheter erbjuds samma villkor oberoende av kön, härkomst etc. genom att våra kommittéer samverkar om verksamheternas innehåll. Det kan till exempel gälla att ekonomiska eller materiella villkor inte ska skilja sig beroende på kön.

 

Från och med 2016 är dessa övergripande mål för jämställdhetsarbete vägledande för styrelse- och kommittéarbetet som sker i föreningen.

 
Våra sponsorer