SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

FAQ
2023-02-03 08:29
David Othérus framför föreningens årshjul 2023, mycket av Sportkontorets arbete sker i det dolda.

Som ett led i att underlätta kommunikationsflödet för våra ideella ledare och föräldrar kommer här en FAQ som fortlöpande uppdateras.

 

FÖRENINGSFRÅGOR

 

Vad är verksamhetsavgift?

Tyresö FF är en ideell allmännyttig förening, vilket gör att vi precis som dom flesta andra idrottsföreningarna i Sverige är beroende av verksamhetsavgifter, försäljningsaktiviteter och ideellt arbete för att kunna bedriva verksamheten. Verksamhetsavgiften är med och finansierar dom omkostnader som finns för verksamheten, ex domararvoden, planhyra, material, serie&cupanmälan mm. Verksamhetsavgiften ökar ju äldre åldersblock man spelar, då ex domararvoden är högre för dom äldre lagen, avgiften för serie&cupanmälningarna är högre osv.

 

Vad är medlemsavgift?

Medlemsavgiften ger dig som person möjlighet att bli en del i en av Tyresös största idrottsföreningar, ledande samhällsaktörer och påverka föreningens fortlöpande arbete. I rollen som barn- och ungdomsspelare i Tyresö FF innebär medlemsavgiften att du i samband med din idrottsutövning är försäkrad via Folksam, genom ramavtal som framförhandlats av Svenska Fotbollsförbundet. 

 

Vilka avgifter finns för 2024?

Verksamhetsavgifter och medlemsavgifter för säsongen 2024. Verksamhetsavgifterna är baserade utifrån föreningens åldersblock, dvs 4-5 år(Älgots Fotbollslekis/ 5-6 år(fotbollsskola), 7 år,  8-12 år, +13 år. Verksamhetsavgiften för fotbollsskolan har sänks mot föregående verksamhetsår, i övrigt är verksamhetsavgifterna oförändrade.

 

Avgifter 2024    
Block Verksamhetsavgift Medlemsavgift
Älgots Fotbollslekis 600 kr 200 kr
SkandiaMäklarnas Fotbollsskola 600 kr 200 kr
Född 2017(7 år) 1 200 kr 200 kr
Född 2016-2012(8-12 år) 2 000 kr 200 kr
Född 2011-2005(13-19 år) 3 500 kr 200 kr

 

Föreningen har tillsatt såkallade "Blockansvariga", vad gör dom?

Som ett led i att bygga ut den sportsliga utbildningen så delas föreningen från säsongen 2024 in i olika block, där respektive blockansvarig är lagets närmsta kontakt och kommer fungera som bollplank och stöd för våra ledare, kontaktyta för föräldrar samt ansvarig för uppföljning och kvalitetssäkring. Tidigare har sportchefen varit kontakt för alla lag, vilket gjort att föreningen inte kunnat jobba lika djupt i respektive lag tidigare, vilket föreningen önskar framöver. Kontaktuppgifter till föreningens blockansvariga finner du under fliken "Kontakt".

 

Vilka förändringar sker när ungdomslaget går upp i äldsta blocket?

När föreningens ungdomslag går upp i det äldsta blocket sker en rad förändringar. Föreningens spelarutbildning fördjupas ytterligare och utvecklas. Byte av blockansvarig sker, ett materialstöd till laget centralt från föreningen, tillgång till seniorlagens servicestab såsom målvaktstränare, fysioterapeut mm. Alla ungdomslag som spelar nationell serie har också förmånen att föreningen finansierar bussresor till alla bortamatcher utanför Stockholm.

 

 

Varför måste jag som förälder engagera mig?

Tyresö FF är en ideell allmännyttig förening, vilket gör att vi precis som dom flesta andra idrottsföreningarna i Sverige är beroende av avgifter, försäljningsaktiviteter och ideellt arbete för att kunna bedriva verksamheten. För många föräldrar, som inte är uppväxta eller har egna föräldrar och anhöriga med kopplingar till föreningslivet kan detta kännas lite ovanligt, då man ofta liknar föreningen vid ett företag. Att vara en del av en ideell förening kan snarare liknas vid en väldigt stor bostadsrättsförening, där du är en av tusentals föräldrar som delar ett gemensamt intresse, att era barn ska ha en meningsfull och aktiv fritid. Föreningen saknar helt vinstintresse och allt överskott återinvesteras i den dagliga verksamheten. Tyresö FF är en växande förening, och en av kommunens största idrottsföreningar.

 

Många tänker inte på de omkostnader som finns för föreningen, bara för att den dagliga fotbollsverksamheten ska kunna bedrivas. Plantider ska hyras, material ska köpas in, matchkläder behöver ordnas, domare ska arvoderas med mera. Detta finansieras till viss del av verksamhetsavgiften, som är subventionerad om vi räknar vad den faktiska kostnaden är. Övrig finansiering sker genom exempelvis föreningens säljaktiviteter, ideella arbetspass från föräldrar samt föreningens sponsorer och statliga och kommunala bidrag. 

 

Visste du förresten att? 

- Tyresö FF för ungdomsverksamheten har kostnader för planhyror på ca 100 000 kr per säsong? 

- Tyresö FF årligen gör materialinköp till ungdomsverksamheten för 300 000-600 000 kr per år, beroende på om större inköp av matchkläder behöver göras. Detta sker generellt vart 3-5:e år. 

- Tyresö FF årligen betalar ut cirka 250 000 kr i domararvoden kopplat till föreningens ungdomsmatcher. 

 

Vad är anledningen till att det släpps nya föreningskläder som inte är gula och röda?

Det är en mycket bra fråga. Vi har senaste tiden blivit tvungna att göra större förändringar än vad som först var planerat, detta efter dialog med Adidas och Länna Sport. Anledningen är att färgkombinationen rött och gult inte är en standard-kombination, vilket skapar problem för oss när det ska beställas nya föreningskläder då kläder i dessa kombinationer är begränsade, och det skapar problem i leverantörskedjan. Av den anledningen så behöver föreningen förändra utseendet på träningskläder och andra föreningskläder. Vi är en förening med färgkombinationen rött och gult och kommer inte göra någon förändring avseende färgerna på våra matchkläder, utan de kommer fortsatt att vara röda och gula.

 

 

Varför trycks det inte namn på matchtröjorna, mitt barn vill väldigt gärna ha det?

Tyresö FF gör i regel en uppdatering vart 3-5 år avseende matchtröjorna. Det köps med andra ord in matchtröjor för hela föreningen, som sedan alla ungdomslag har rätt att låna. Medan barnen växer kan det också finnas behov av att ev kunna ändra storlek. Namn på tröjorna skulle både vara en extra kostnad som varit av betydande grad, samtidigt som tröjorna kommer finnas i föreningens ägo under många år, där inte bara ditt barn kommer använda den. Vill ditt barn väldigt gärna ha en egen matchtröja med namn på tröjan kan man köpa en exakt replika via vår samarbetspartner Länna Sport, säkerställ först med berörda ledare i laget avseende nummer.

 

Varför lånar föreningen ut material och inte bara ger ut kläder?

Då vår förening till 95 % består av barn&ungdomsidrott så har vi samma utmaningar med kläder som ni har avseende era barn, dvs dom växer och behöver med jämna mellanrum gå upp en storlek. Genom att köpa in kläder och låna ut material och matchkläder utan namn så går det att byta in kläderna till större storlekar allt eftersom ert barn växer. Skulle varje lag få ett bestämt material så skulle det bli en ökad kostnad för laget, och samtidigt skapa en onödig logistik. Att låna ut material till alla är helt enkelt det bästa alternativet. Både ekonomiskt, hållbart och praktiskt.

 

Kommer det att bedrivas Gå-fotboll i Tyresö FF under 2023?

I föreningens årshjul så är planeringen att Gå-fotboll ska återuppstarta under våren 2023. Vi kommer att återkomma med ytterligare info. Den 2/3 skickades mail ut med intresseanmälan för dom som vill börja. För mer info se flik "Föreningen" och "Gå-Fotboll".

 

Vad har föreningen för filosofi för sina seniorlag?

Det huvudsakliga syftet med våra representationslag är att erbjuda möjlighet till våra äldsta ungdomar att testa på seniorfotboll, detta syns också tydligt i statistiken där 95% av herrlaget och drygt 50 % av damlaget består av egenfostrade spelare, vilket i jämförelse med övriga fotbollsverige är extremt högt, och något vi är väldigt stolta över. Ser vi till exempel på vårt herrlag så finns inga arvoderade spelare. Man spelar i Tyresö för att man vill vara en del av föreningen. Båda representationslag involveras återkommande under året i olika typer av föreningsaktiviteter för att ge tillbaka till föreningen i sitt hjärta, exempelvis genom serveringspass på ST-Cupen, jobb kring fotbollsskolan eller försäljning av andelslotter.

 

Vi vet att det finns krafter som med tvivelaktiga avsikter försöker misskreditera våra representationslag, eller på olika sätt påstår saker om föreningen som saknar grund. Detta kan vi bara beklaga, och fortsätta arbetet för att vara Tyresös ledande samhällsaktör, och en fantastisk förening att vara såväl spelare, ledare som förälder i, för såväl ung som gammal.

 

Mycket spännande på gång i föreningen. Vad anser klubbchefen vara det långsiktiga målet med föreningen?

Intressant fråga. Bakgrunden är mandatet vi fått från föreningens styrelse att vår ungdomsverksamhet ska vara fundamentet. Vår långsiktiga målsättning är att bygga upp en professionellt förening, där vi blir mer företagsmässiga i allt föreningen företar sig. Dvs servicegraden gentemot våra spelare, ledare och föräldrar ska öka. Föreningen ska jobba mer strategiskt med sina olika intäktsflöden, ex sponsorintäkter. Genom en stabil ekonomi och professionell föreningsstruktur kan vi underlätta och stärka våra ledare och föräldrar ännu mer.

 

Vilka personer är det som utgör föreningens styrelse?

Föreningens styrelse valdes in under 2024 och består av ledare och fotbollsföräldrar från både flick- och pojksidan i blandade åldrar. Styrelsen är helt ideell och träffas ett antal tillfällen varje kvartal för att gå igenom aktuella händelser, frågor där sportkontoret behöver styrelsens stöd samt drar upp större riktlinjer för Tyresö FF på lång sikt. Genom styrelsens sammansättning är alla väl bekanta med dom utmaningar som finns för såväl spelare, ledare och föräldrar, då styrelsen också består av dessa personer. För mer information om personerna i styrelsen, se fliken "Föreningen".

 

Vi ser att föreningen blivit mycket mer transparent och professionell än tidigare år, vad är dom långsiktiga målsättningarna med dom ökade marknadsintäkterna?

Kul att så många ser och uppskattar dom förändringar som skett! Föreningen hanterar medlemmarnas medel mycket varsamt, och strävar efter att öka våra marknadsintäkter kommande år. Ju större framgångar vi uppnår med vårt arbete kring sponsring, desto fler investeringar kan vi göra för vår ungdomsverksamhet. Som en ideell allmännyttig förening så är föreningens medel i förlängningen medlemmarnas medel, och allt överskott föreningen genererar investeras tillbaka in i verksamheten. 

 

Vi ser att Tyresö FF är en väldigt aktiv samhällsaktör, vilket gör mig jätteglad. Vad gör ni för andra insatser för dom äldre ungdomarna i föreningen?

Tack för den positiva feedbacken. Något många inte tänker på är att Tyresö FF är en stor och väldigt viktig arbetsgivare för unga människor. När alla spelare i föreningen uppnår en viss ålder erbjuds dom att gå en domarutbildning via Tyresö FF, vilket ger dom möjlighet att anmäla intresse på föreningens matcher inom barnfotboll, och få ett arvode för detta. Många föräldrar är väldigt tacksamma för detta, då det i Stockholm idag kan vara svårt för ungdomar att hitta ett extra arbete vid sidan av sina studier. Hos Tyresö FF finns den möjligheten, vilket gör att ungdomarna i frigörelseprocessen har förutsättningar att själva jobba extra dom helger man kan och vill, göra något man tycker är roligt, och samtidigt få möjlighet att själv jobba ihop och spara pengar till någonting man önskar. På vissa typer av föreningsaktiviteter som exempelvis camper så erbjuds våra äldre ungdomar också möjlighet att delta som ledare mot en viss ersättning. För oss som en barn-&ungdomsförening är dessa frågor viktiga för oss, och vi vet att denna möjlighet uppskattas enormt av många föräldrar.

 

Hur ser föreningen på aktiv rekrytering av barn&ungdomsspelare?

För Tyresö FF är det viktigt att följa dom riktlinjer och överenskommelser som finns avseende detta, vilket innebär att vi aldrig rekryterar barn&ungdomsspelare från andra föreningar. När föreningen får en förfrågan att börja spela hos oss så tar vi en kontakt med både spelaren och dennes förening för att följa upp bakgrunden till att en kontakt tagits. Finns det naturliga anledningar som både Tyresö FF och den andra föreningen upplever tar vi dialogen vidare om att byta till oss.

 

Tyresö FF och Hanvikens SK har en mycket god dialog i denna fråga, och strävar båda efter en god miljö mellan dom lokala föreningarna. Båda föreningar ser bekymmersamt på den utveckling som sker, där det blir allt vanligare att föreningar inte följer dom regler och riktlinjer som finns. Har du som ledare, förälder eller spelare blivit kontaktad av en annan förening? Vänligen kontakta vårt sportkontor och meddela detta. Alla dom ärenden som inkommer sammanställs och skickas vidare till Stockholms Fotbollsförbund för vidare utredning.

 

Vilka riktlinjer finns för övergångar i föreningen?

Aktiva försök att rekrytera barn&ungdomsspelare, sk "värvning" är inte tillåtet inom barn&ungdomsfotbollen. Tyresö FF kontaktar aldrig spelare i andra föreningar rörande en övergång och förväntar oss att alla andra föreningar också respekterar dom riktlinjer som finns. Alla inrapporterade fall av försök till sk "värvning" anmäls till Stockholms Fotbollsförbund för vidare utredning.

 

Avseende övergångar för licensierade spelare från 15 år och uppåt följer föreningen dom riktlinjer som finns från Svenska Fotbollsförbundet.

 

I vår förening tillåter vi endast övergångar under den såkallade "frimånaden", vilket sker 15 nov-15 dec årligen. Detta för att föreningen ska kunna ha framförhållning rörande truppsammansättning, ledarorganisation, serieanmälningar osv.

 

Övriga delar av året sker en individuell prövning, föreningens förhållningssätt att spelare ska respektera gällande regelverk. En god samtalsdialog förväntas från motpart, och Tyresö FF söker endast ha dialog med föreningar som följer gällande regelverk och delar föreningens värderingar. Mer information gällande frimånaden finner ni här.

 

Varför kan man inte välja att byta förening när man vill?

Frimånaden finns till för att alla föreningar inför varje säsong ska ha en bra övergripande bild av hur många spelare och lag som finns, och utifrån det kan anmäla sig till rätt antalet serier och säkerställa att alla lag har ledare på plats. Om spelare skulle välja att kunna gå fritt under året skulle det innebära att föreningen bokar upp sig på serieplatser och åtar sig kostnader i form av serieanmälan, samt riskerar att erhålla böter om man drar sig ur en serie. I dom äldre årskullarna innebär det i vissa fall att ett utdraget lag diskvalificerar föreningen för att anmäla sig i högre serienivåer för kommande kullar. Dvs yngre lag i föreningen kan drabbas om ditt barns lag skulle behöva dra sig ur vid spelarbortfall. Det är med andra ord inte för att vara "taskiga" som Tyresö FF är noga med att följa regelverket, utan det skulle skapa en helt ohållbar miljö för föreningen att planera för verksamheten om inte regelverket följs.

 

 

Vad gör Tyresö FF till en riktigt bra förening att vara spelare, ledare och förälder?

 

Tradition 

Tyresö FF har bedrivit barn- och ungdomsverksamhet i över 50 år, och har såväl en tradition som organisation med trygga processer för att säkerställa att alla barn ges förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid på bästa möjliga sätt. Visste du förresten att undersökningar påvisar att ungefär vart femte Tyresöbo har en relation till Tyresö FF, direkt eller indirekt? 

 

Samhällsengagemang 

Tyresö FF strävar efter att vara kommunens ledande samhällsaktör, och en minst lika viktig spelare vid sidan av som på planen. Föreningen bedriver ett samhällskoncept som heter “Tyresös Hjärta”, vilket är samlingsnamnet för alla sociala projekt som bedrivs i föreningen. I december samverkade vi bland annat med sidan Tillsammans i Tyresö, där vi samlade in pengar till barnfamiljer i ekonomisk utsatthet i Tyresö, där vi ihop med våra medlemmar samlade in en stor andel av dom pengarna som kom in. Tillsammans lyckades vi bidra till att ett 40-tal familjer i Tyresö hade råd att köpa mat under julen, och köpa en julklapp till sina barn. Ett jätteviktigt arbete som vi är oerhört stolta över!  

Tyresö FF kommer under 2023 bedriva idrottsfritids, parafotboll, fotboll för barn med särskilda behov, drive-in fotboll i Granängsringen samt ett samarbete med Tyresö Kvinnojour, där vi under säsongen kommer samverka kring värderingsfrågor. I Tyresö FF utbildar vi inte bara fotbollsspelare, vi utbildar människor. Är det viktigt för dig att vara medlem i en förening med ett tydligt fokus på samhällsengagemang lokalt? Då har du kommit rätt! 

 

Träningsförutsättningar 

Plantiderna i kommunen fördelas utifrån antalet aktiva lag i seriespel föregående år, detta gör att Tyresö FF tillsammans med Hanvikens SK erhåller till stor del dom träningstider som finns i kommunen. Tyresö FF är en av kommunens största idrottsföreningar, och förutsättningarna gällande plantider är därefter.  

 

Sportslig inriktning 

Tyresö FF är stolta över att vara en icke-selekterande förening, där vi inte delar in barn i grupper eller lag utifrån färdighetsnivå. I linje med forskningen så tror vi snarare att tidig selektering bidrar till att fler slutar idrotta. Det uppdrag vi har från både Riksidrottsförbundet och Tyresö kommun är att så många barn och unga ska idrotta, så länge som möjligt. I all forskning som gjorts på varför barn och unga börjar idrotta så pekar alla på exakt samma sak, barn börjar idrotta för att deras kompisar gör det. Tyresö FF har en utvecklad spelarutbildningsplan, och fostrar återkommande spelare som i seniorålder går vidare till andra föreningar högre upp i seriesystemet och dom lokala storklubbarna. Detta gör vi genom en tydlig breddprofil, där vi låter barn vara barn, och bygger deras fotbollsutveckling under leksamma och hållbara former. Det har vuxit fram en prestationshets inom all idrott i Stockholm under lång tid som Tyresö FF försöker aktivt motarbeta. Det har blivit en status-symbol bland föräldrar också i barn- och ungdomsidrott att “prestera”. För oss är det viktigaste att barn tillåts vara barn, och får utvecklas i sin egen takt, utan press och stress utifrån. För barn högre upp i åldrarna som kommit längre i sin utveckling så tittar vi på en utvecklingsplan just för dessa, så att alla barn oavsett nivå erbjuds en god fotbollsutbildning. 

 

Trygghet 

I Tyresö FF är du aldrig ensam. Som en del av “TFF-familjen” har du en utbyggd föreningsstruktur som stöttar såväl dig som spelare, ledare och förälder. Genom att vara en del av en stor förening finns tydliga fördelar när det kommer till stödfunktioner utanför planen, möjlighet till hjälp på dagtid när det kommer till frågor och funderingar gällande verksamheten, stordriftsfördelar vid inköp med mera. I en stor förening så blir många interna processer både smidigare och tryggare. 

 

Föreningsbyggnad 

Tyresö FF är en av kommunens största idrottsföreningar, med en väl utbyggd organisation. Tyresö FF är den förening med flest antal anställda på sitt sportkontor, vilket gör att Tyresö FF har resurser och möjligheter att investera tid i sidoprojekt som få andra föreningar i kommunen. I Tyresö FF är ungdomsverksamheten föreningens fundament, och vårt fokusområde. För att spelare, ledare och föräldrar ska känna sig sedda så jobbar vi med en rad insatser under året. 

 

- Mediaarbete 

För våra barn och ungdomar är det alltid roligt att känna sig sedd. Många barn har förebilder dom ser upp till, och vi eftersträvar att få våra spelare och ledare att känna sig speciella. Vi jobbar målmedvetet med alla föreningens lag gällande sociala medier, där vi jobbar med återkommande mediekampanjer, lägger upp bilder, spelar-/ledarintervjuer osv. I Tyresö FF är ungdomsspelare och ledare dom största stjärnorna! 

 

Bland annat bedriver vi följande insatser för våra barn och ungdomar:

 

Åldersanpassade föreläsningar

Psykisk ohälsa blir ett allt vanliga problem bland föreningens barn och ungdomar, under föreningens hållbarhetsarbete Tyresös Hjärta kommer vi under hösten att bedriva åldersanpassa föreläsningar i samverkan med Tyresö Kvinnojour och Manscentrum Södertörn.

 

Övriga insatser vi gör för våra ledare och föräldrar är blanda annat att arrangera: 

- Tränarutbildningar 

- Ledar Kick-Off 

- Ledarträffar 

- Åldersgruppsmöten 

- Föräldrautbildningar 

- Kassör-/Lagledarutbildningar 

- Föreläsningar 

 

 

 

SPORTKONTORET

 

Vad är sportkontoret?

Sportkontoret är föreningens administrativa enhet som ansvarar för den dagliga föreningsdriften, efter direktiv från den av medlemmarna utsedda styrelsen. Sportkontoret är heltidsanställd personal och består idag av klubbchef Robin Grandin, sportchef Jesper Mauritzson och föreningskonsulent Simon Mahlstedt. En tydligare arbetsfördelning för sportkontoret finns under fliken "Kontakt".

 

Vad gör sportkontoret?

Sportkontoret driver den dagliga verksamheten, vilket innebär allt från sponsringsarbete, hållbarhetsarbete kopplat till Tyresös Hjärta och planfördelningstider till planering och genomförande av cuper, camper och andra sportsliga aktiviteter under året. Arbetsbelastningen är hög på föreningens anställda, och att driva en förening som omsätter cirka 7 MSEK är en gigantisk uppgift. Genom ett kompetent och drivet sportkontor kan administrativa uppgifter minimeras på föreningens ideella och avgifter hållas nere då sportkontoret också arbetar med att öka föreningens intäkter. Genom vårt sportkontor så håller vi ett högt arbetstempo i frågor som våra ideella annars hade behövt ta ansvar för. Visste du förresten att föreningens årsplanering för 2023 består av hela 663 excel-rader? 

 

Hur ser öppettiderna ut?

Du finner öppettiderna för Sportkontoret under fliken "Kontakt".

 

Hur ser ledtiderna ut om jag har en fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta vårt Sportkontor, du finner öppettider och kontaktpersoner under fliken "Kontakt". Föreningens sportkontor sitter ofta i möten och annat planeringsarbete för verksamheten, så enklaste sättet att få tag på sportkontoret är via mail. Du får svar på din fråga inom 1 arbetsdag, vid tillfällen där sportkontoret är högt belastade med genomförande av utbildningar, cuper osv kan svarstiden vara något längre.

 

Varför tar det en dag att få svar på en fråga, mitt ärende är ju inte särskilt stort?

Sportkontoret är kontaktyta för såväl spelare, ledare, föräldrar som sponsorer, kommun mfl. Räknar du in det totala antalet personer som Sportkontoret ska vara kontaktyta gentemot så är vi uppe i en jämförbar storlek med en mindre svensk kommun. Bara i sammanräkningen av alla föräldrar som har barn i verksamheten så uppgår vi i tusentals personer. Det är med andra ord många som söker Sportkontoret i den löpande verksamheten, vilket gör det extra viktigt för dig att vara ute i god tid för att sportkontoret ska ges en rimlig möjlighet att hjälpa dig med din eventuella fråga på ett så bra sätt som möjligt.

 

 

 

BESLUTSPROCESSER

 

Tyresö FF är en verksamhet med ett sportkontor som ansvarar för den fortlöpande verksamheten, vilket innebär att det är sportkontoret, under ledning av klubbchef som bedriver och beslutar om den dagliga verksamheten, detta efter dom riktlinjer och direktiv som föreningens styrelse satt upp. Genom att bygga ett starkt sportkontor så strävar vi efter att bygga föreningens kompetens hos våra anställda, och inte hos våra ideella i styrelsen.

 

Sportsliga frågor

Den sportsliga verksamheten sköts under ledning av sportchef, som stöttas upp av föreningens sportkommité. Denna kommité är en arbetsgrupp med ett tydligt mandat tilldelat från styrelsen. Arbetsgruppen består av en blandning av TFF-personer, där en stor andel är ideella ledare i föreningens ungdomsverksamhet. För att ha en öppen, transparent och demokratisk beslutsprocesss så är det viktigt för Tyresö FF som förening att ideella ledare ges förutsättningar och mandat att vara med och påverka föreningens sportsliga arbete.

 


Nyhetsarkiv
FAQ2023-02-03 08:29