SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

Värdegrunder

Ibland behöver man stanna upp och fundera över vad det är som påverkar oss i våra beslut. För att veta att alla beslutsfattare, alla från styrelsen till enskilda ledare, spelare och föräldrar, grundar sina beslut från samma principer har vi valt att samla våra viktigaste värdegrunder här.

Gemenskap
Som medlem ska man känna gemenskap och stolthet över att tillhöra och representera Tyresö FF. Alla som vill ska få vara med och lära känna nya människor som delar intresset för fotboll.

Glädje
Det ska alltid vara kul att spela fotboll i Tyresö FF. Föreningens långsiktiga målsättning är bland annat att fler ska spela fotboll längre och för att nå dit är glädje den viktigaste ingrediensen.

Trygghet
Som medlem ska man känna sig trygg när man deltar i verksamheten. Ingen ska utsättas för kränkningar eller mobbing och föräldrar till våra aktiva ska känna en trygghet i att de vet vad föreningen står för gällande krav och utbildning av våra ledare.

 

Respekt
Alla människor har ett lika stort värde oberoende av ålder, kön, nationalitet, religion eller sexuell läggning och alla ska ges samma möjligheter att delta på lika villkor.

 

Engagemang
Att vara en del av vår verksamhet innebär att man ställer upp på de gemensamt överenskomna regler och riktlinjer som föreningen bestämt. För att klubben ska bestå och fortsätta att utvecklas krävs det inte bara engagemang i föreningsarbetet utan även i sin egen och sina klubbkamraters utveckling och trivsel. När medlemmarna trivs och upplever att de växer i kunskap, självförtroende och självkänsla bibehåller klubben sin livskraft och får möjlighet att utvecklas.

 

Demokrati
Alla medlemmars röst är har lika värde och vi strävar efter att låta alla som deltar få vara med och påverka och ta ansvar för vår verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oberoende av bakgrund.

 

Jämställdhet
Vi värderar idrott för kvinnor och män lika och verksamheterna ska prioriteras på ett likvärdigt sätt, våra resurser fördelas rättvist och all verksamhetsplanering bör sker utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att ta vara på såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar och därför ska uppdragen i föreningen utformas så att både kvinnor och män kan delta och vi strävar efter att fördela dessa uppdrag jämt mellan könen.