SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

Alkohol- och drogpolicy

Som spelare och ledare i Tyresö FF är man representant för föreningen oberoende av tidpunkt och plats. Detta innebär att föreningen förväntar sig att man som ledare och spelare är ett föredöme och alltid uppträder på ett sådant sätt så att man gynnar klubbens goda rykte.

I Tyresö FF ska
- Inga alkoholhaltiga drycker eller andra droger får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med föreningens verksamhet för barn och ungdomar

- Nolltolerans mot alkohol och droger gälla vid transporter till och från föreningens verksamheter. Viktigt att avstå från intag av alkohol dagen innan t ex en bortamatch om man ska köra

- Rökförbud råda i/på och i direkt anslutning till verksamhetsområden och lokaler.


Vid misstanke om att en föreningsrepresentant vid ovan beskrivna situationer är påverkad ska konfrontation på plats ske utan undantag. Händelsen ska även rapporteras till föreningens kansli utan dröjsmål.

 

Styrelsen kan besluta om avstängning om person frångått föreningens policy. Det ska även vara styrelsens ambition att personen erbjuds hjälp för att komma tillrätta med alkohol- och/eller drogrelaterade problem.

Tyresö FF är underställda RF regler och riktlinjer som bland annat behandlar alkohol, droger och doping.

Handlingsplan

För att medvetandegöra föreningens ståndpunkt i dessa viktiga frågor är förhållningssätt och policyn en del av värdegrundsarbetet inom Schysst framtid.

Om spelare, ledare eller funktionär inom föreningen uppträder drog- eller alkoholpåverkad i samband med träning, match, cup, läger eller liknande, skall han/hon lämna arenan/lokalen/området omedelbart. Om personen är under 18 år skall föräldrarna kontaktas. Alla skall vid överträdelse, oavsett ålder, kallas till ett möte med kommitténs sammankallande och representant från styrelsen. Styrelsen beslutar om eventuella följder i form av t ex avstängning från verksamheten.

Föreningen ska informera om policyn på hemsidan och vid ledarträffar vid minst ett tillfälle per år och vi säkerställer att alla verksamhetsledare känner till våra regler och riktlinjer i vår Alkohol- och drogpolicy genom att dokumentera att de har tagit del av och förstått innebörden av densamma. Föreningen ska också verka för ett gemensamt förhållningssätt när det gäller alkohol och droger genom vårt sätt att tala och agera.

Inför varje säsong ska junior- och seniorlag informeras om föreningens förhållningssätt till alkohol inför, under och efter match. Kommitténs sammankallande har ansvar för att informationen kommer fram till lagen. Alla spelare från 14 år och äldre samt föreningens alla ledare, förtroendevalda och anställda ska skriva under överenskommelsen med Schysst framtid om att man följer föreningens policy i vilken även förhållningssättet till alkohol och droger beskrivs.

Respektive kommittés sammankallande ska verka för att policyprogrammet följs. Ytterst ansvarig är Tyresö FFs styrelse.