SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

Organisation

Tyresö FF’s styrelse är föreningens strategiska organ som arbetar med föreningens mål, visioner och värdegrunder på lång sikt och är instansen som fattar de strategiska besluten och som styr föreningens övriga verksamhet. Styrelsen är också ytterst ansvarig för ekonomi, personal och verksamheten i stort.

 

Styrelsen väljs av årsmötet men ska bestå av minst fem personer varav en är ordförande.

 

Övriga roller som utses är sekreterare, samt ansvariga inom ekonomi, sport, kommunikation och värdegrund.

 

Till sitt förfogande har styrelsen olika grupper/kommittéer som genomför styrelsens strategiska beslut och ansvarar för den operativa delen av verksamheten samt ett kansli som sköter föreningens administrativa delar. Styrelsen kan delegera frågor till kansli, grupper och personer med rapporteringsplikt tillbaka till styrelsen.

 

Förutsättningarna för hur styrelsen väljs och sammansätts finns beskrivet i föreningens stadgar.


Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m.
• förbereda årsmöte

 

Firmateckning
§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av utsedda personer var för sig eller i förening. Rätten att teckna firman själv ska vara begränsad angiven med maxbelopp. Ingångna avtal som tecknas med stöd av bemyndigande enligt ovan ska fortlöpande underrättas styrelsen och framgå i nästkommande protokoll.


Styrelsen i sin helhet har alltid firmateckningsrätt. Styrelsen kan dock besluta att två styrelseledamöter har teckningsrätt var för sig eller tillsammans. Styrelsen kan även ge vissa personer särskild teckningsrätt. Beslut om teckningsrätten skall tas på det konstituerande mötet och för teckningsrätt på bankgirokonto skall beslutet innehålla uppgifter om kontonummer, personens namn och personnummer.