SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresö FF

Trygghetspolicy

När man deltar i Tyresö FFs verksamhet ska man känna sig trygg och som en betydelsefull del av vår gemenskap. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och ligga till grund för hur vi arbetar och utvecklar verksamheten.

 

Bland annat innebär vår policy för trygghet att ingen ska känna sig mobbad, trakasserad eller utsatt för någon form av övergrepp. Om det ändå skulle hända vill vi genast agera för att åtgärda problemet och motverka att det händer igen. Alla i föreningen – medarbetare, förtroendevalda, ledare, spelare och anhöriga – har alla ansvar för att motverka mobbing, trakasserier och annan kränkande särbehandling. Alla vuxna i vår verksamhet har ett särskilt stort ansvar för att se till att motverka detta och att se till att avvikelser kommer kansli, aktuella kommittéer eller styrelsen tillhanda utan dröjsmål. Läs mer om detta och hur man gör en orosanmälan här.

Tyresö FF ska arbeta aktivt med utbildning av ledare, spelare och föräldrar för att motverka skador. Föreningen ska också vara en aktiv part gentemot arenaägare i fråga om utövarnas hälsa och säkerhet, allt i syfte att aktiva och deras föräldrar ska känna en trygghet i samband med vår verksamhet.

 

Vår verksamhet ska kännetecknas av en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra, vilket också är förutsättningar för att de på sikt ska ha möjlighet att prestera bra i sitt idrottsutövande. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är de vuxna som bär ansvaret för att idrottsmiljön är trygg för de barn och ungdomar som deltar i den.


Skadeförebyggande åtgärder
- I varje träningsgrupp ska minst en ledare ha genomgått utbildning inom knäkontroll som från senast verksamhet för 12-åringar ska leda spelarna i Knäkontroll och som ska vara en återkommande del av ordinarie träning.


- Alla spelare som under året deltar i vår 12-årsverksamhet ska delta på, och deras föräldrar och ledare inbjudas till, kost- och näringslära som föreningen arrangerar lokalt.

Skadebehandling och rehabilitering
Verksamheten i Tyresö FF ska kännetecknas av en professionell hantering av skador. Våra ledare ska ha god kunskap i akut skadebehandling och vård och en skadad spelare eller ledare ska snabbt få hjälp att komma i kontakt med sjukgymnast eller liknande. Rätt akutbehandling och korrekt genomförd rehabilitering förkortar skadefrånvaron.

- I varje träningsgrupp från vår 10-årsverksamhet ska minst två ledare ha genomgått akut idrottsskadebehandling som föreningen arrangerar varje år lokalt.


- I varje träningsgrupp ska minst en person med hög närvaro ha genomgått HLR-utbildning eller liknande som föreningen bekostar alt. arrangerar lokalt.


- I varje träningsgrupp ska minst två ledare ha deltagit på informationsträff avseende placering och funktion på Hjärtstartare som finns på idrottsplatsen.


- Föreningen ska aktivt informera ledare i alla lag om rekommenderade sjukgymnaster och säkerställa tillgång till för ändamålet rätt utrustning.

 

Förebyggande åtgärder mot kränkningar och sexuella övergrepp

Att vara ledare för barn- och ungdomar är en av de bästa sakerna man kan göra och ger otroligt mycket tillbaka till varje ledare. Det innebär också ett stort ansvar då man är en förebild i många avseenden, även i frågor utanför själva idrottandet. Tyresö FF genomför en rad aktiviteter för att förebygga alla olika former av kränkningar.

 

Alla ledare ska innan ledaruppdraget påbörjas uppvisa ett förenklat utdrag ur belastningsregistret för föreningen, samtidigt ska föreningen arbeta med olika utbildningsinsatser för att ge organisationsledare kunskap i trygghetsfrågor och föreningens värdegrunder. I föreningens mobiler/datorer och nätverk ska möjligheten att hantera pornografiskt material motverkas.

 

Krissituationer

I händelse av en krissituation ska alla ledare i föreningens verksamhet känna till att föreningen har en krisplan. Denna finns alltid uppdaterad på föreningens hemsida, du hittar den här.